Seminar Architectuur en Gezondheid

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 13/11/2019
12:30 - 17:30

Locatie
Zonnestraal

Categorieën Geen Categorieën


De genezende omgeving in verleden en toekomst

13 november 2019, 13:30-18:00, Zonnestraal, Hilversum

De Genezende Omgeving is een actueel thema in de zich ontwikkelende zorgarchitectuur. In de loop der tijd zijn in de maatschappelijke context van het moment verschillende modellen ontwikkeld om de zorg voor de patiënt vorm te geven, de techniek in dienst van de mens te stellen. Er is hernieuwde aandacht voor de invloed van de omgeving op de gezondheid. Maar staat de mens nog centraal bij de ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten of nemen technologie en bekostiging de centrale rol over? Sanatorium en nazorgkolonie Zonnestraal was gebaseerd op een integrale benadering van de genezing, revalidatie en herintreding die ook in de architectonische opzet werd gematerialiseerd. Tegenwoordig spreken we over Healing Environments en Evidence Based Design. Is daarbij echter nog steeds sprake van een samengaan van sociale, medische en culturele waarden? Welke lessen uit het verleden zijn nog actueel? Welke rol kan de architect spelen in het krachtenspel van de gezondheidszorg? En kan Evidence Based Design ook op de schaal van de stad worden toegepast om een gezonde leefomgeving voor iedereen te realiseren?

Programma
12:30 – 13:30 Mogelijkheid tot rondleiding op Zonnestraal
13:30 – 14:00 Ontvangst
14:00 – 14:15 Korte film over Zonnestraal/ Introductie door de dagvoorzitter, Rob Docter
14:15 – 14:45 Geschiedenis van de zorgarchitectuur/ Architectuurhistoricus Cor Wagenaar (RUG) presenteert een historisch overzicht van de zorgarchitectuur vanaf het eind van de 18de eeuw en gaat in op de uitgangspunten die door de tijd heen een rol speelden
14:45 – 15:15 De praktijk nu; het rollenspel en de regie/ Hans den Hollander (voorzitter van de Raad van Bestuur van Tergooi ziekenhuis) en Stephan Versteege (directeur Bouw, Huisvesting en Vastgoed, tevens betrokken bij het realiseren van het nieuwe Erasmus MC) gaan in op bestuurlijke aspecten, de financiering en de wijze waarop in het complexe bouwproces met vele actoren de kwaliteit ook op de langere termijn kan worden bewaakt en gehandhaafd
15:15 – 15:45 Pauze
15:45 – 16:15 Evidence Based Design; nieuwbouw Tergooi ziekenhuis/ Architect Milee Herweijer (Wiegerinck architecten Arnhem) laat zien hoe Evidence Based Design wordt toegepast in de planvorming, kwaliteitsbewaking en de rol die architectuur speelt als drager van de zorgverlening in de breedste zin van het woord
16:15 – 16:45 Recente ervaringen bij de bouw van een Healing Environment en het meten van ervaringen van gebruikers
Beleidsadviseur Liesbeth van Heel vertelt hoe Evidence Based Design is toegepast bij het nieuwe Erasmus MC, hoe de ervaringen van patiënten en medewerkers worden geëvalueerd en hoe die een rol spelen bij het bieden van persoon gerichte zorg
16:45 – 17:15 Discussie
17:15 – 17:30 Slotbeschouwing en blik naar de toekomst/ Wethouder Jan Kastje overdenkt hoe de conclusies met betrekking tot een gezonde omgeving ook breder kunnen worden toegepast bij de stedelijke opgaven van nu. Hoe bouwen we voort op het gedachtengoed van Zonnestraal en – op grotere schaal – hoe de idealen van de tuinstadgedachte zoals die in de vroege 20ste eeuw in praktijk werden gebracht kunnen worden toegepast bij de ontwikkeling van een duurzaam gezonde leefomgeving: Hilversum als tuinstad van de 21ste eeuw.
17:30 Borrel en ontmoeting