Werkgroepen

Werkgroep Werkwijze Federatie

Dit is een tijdelijke werkgroep. Deze werkgroep gaat zich buigen over de actualisering van het reglement van de Federatie. Het is de bedoeling dat aanbevelingen aan het bestuur worden gedaan over de werkwijze van de Federatie en het bestuur, bijvoorbeeld waar dit het mandaat en de wijze van verantwoorden van het bestuur aan de leden betreft.

Voor meer informatie en/of aanmelding: Arno de Geest, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Arno.de.Geest[@]Heuvelrug.nl / (0343) 565 743.

 

Werkgroep Duurzaamheid (in oprichting)

De werkgroep brengt partijen die betrokken zijn bij Monumenten en Verduurzamen in verbinding met elkaar. De werkgroep richt zich op het verzamelen en delen van kennis en het digitaal toegankelijk maken van die kennis voor eigenaren en geïnteresseerden.

Vragen waar de werkgroep voor staat:  Het zoeken naar een balans tussen behoud van erfgoedwaarden en wat aan duurzaamheid haalbaar is. Is nul op de meter wel wenselijk voor monumenten/historische bebouwing? Is het technisch überhaupt mogelijk en is dat financieel dan nog realistisch. En hoe zit het met het binnenklimaat. Hoe doe je dat zodanig dat het binnen gezond blijft en je je er prettig blijft voelen?

En hoe staat het met het niveau van kennis bij bedrijven? Deze situaties wil je toch voorkomen.

Deel de ervaring en kennis uit jouw gemeente via: redactie@monumentengemeenten.nl of sluit je aan bij onze werkgroep.

Leden: Ilse Koreman, Leiden; Annet Hannewijk, Middelburg en Margot Haasdonk, Haarlem

Voor meer informatie en/of aanmelding: Margot Haasdonk, gemeente Haarlem, 023 511 3449

 

Werkgroep Groen

Dit is een werkgroep met een beoogd structureel karakter. Ontstaan vanuit de zorg voor het rode erfgoed, ontwikkelt de Federatie zich steeds meer in de richting van een erfgoedbrede netwerkorganisatie. Daarin past ook aandacht voor het groene erfgoed zoals landgoederen en buitenplaatsen, het agrarische landschap, stadsparken etc. Federatieleden die hun kennis, ideeën en ervaring op het terrein van groen erfgoed willen delen zijn zeer welkom!

Voor meer informatie en/of aanmelding:Marjolein Sanderman, gemeente Rheden

m.sanderman[@]rheden.nl /  (026) 49 76 307.

 

Werkgroep Omgevingswet

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen. Daarom worden tientallen wetten en honderden regelingen op het gebied van ruimte  samengevoegd in één Omgevingswet met in totaal vier uitvoeringsregelingen.

De werkgroep Omgevingswet richt zich met name op de AmvB’s die bij de Omgevingswet moeten komen. Onze werkgroep kijkt in eerste aanleg niet naar de relatie met andere aanstaande erfgoedwetten, al volgen we die in grote lijnen wel.
De werkgroep werkt gezien de geografische afstand grotendeels digitaal.
Onze opdracht is kort gezegd: het volgen van de totstandkoming van de Omgevingswet en via lobby en informatievoorziening er voor zorgen dat de nieuwe wet een goed instrument wordt om het erfgoed fysiek te behouden en een sterke positie te geven in toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.
(meer informatie over het omgevingsrecht  en de Erfgoedwet is te vinden in het kennisdossier wetten en regels)

Leden: Matthijs Burger (Leiden); Peter Duijkers (Den Bosch); Martijn Nicasie (Nijmegen); Ilse Rijneveld (Delft); Anne van Rooij-van Wijngaarden (Utrechtse Heuvelrug); Marjolein Sanderman (Rheden); Carla Scheffer (werkorganisatie Duivenvoorde);

Voor meer informatie: Matthijs Burger, gemeente Leiden.

Publicatiedatum: 5 april 2018