Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten

Het Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten bestaat uit wethouders met erfgoed in hun portefeuille. Doel van dit platform is om gezamenlijk het erfgoedbeleid bestuurlijk goed te vertegenwoordigen in landelijke ontwikkelingen, die effect hebben op de lokale situatie.  Portefeuillehouders kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan dit platform.

Het Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten zal onder meer de lobbytaak van de (ambtelijke) Federatie Grote Monumentengemeenten op zich nemen, maar kan ook voor anderen gesprekspartner zijn en onderwerpen agenderen.

Het platform zet zich in voor draagvlak, behoud en borging van de kwaliteit van het erfgoed en voor het verkrijgen van middelen. Het bestuur van de Federatie Grote Monumentengemeenten zal voor het Platform zaken signaleren en de wethouders adviseren.

Contact met het Bestuurlijk platform verloopt via de secretaris van de Federatie Grote Monumentengemeenten (Henk Jansen, gemeente Utrecht, secretariaat[@]monumentengemeenten.nl)

 

 

Publicatiedatum: 26 oktober 2018