Werkgroep Omgevingswet

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen. Daarom worden tientallen wetten en honderden regelingen op het gebied van ruimte  samengevoegd in één Omgevingswet met in totaal vier uitvoeringsregelingen.

De werkgroep Omgevingswet richt zich met name op de AmvB’s die bij de Omgevingswet moeten komen. Onze werkgroep kijkt in eerste aanleg niet naar de relatie met andere aanstaande erfgoedwetten, al volgen we die in grote lijnen wel.
De werkgroep werkt gezien de geografische afstand grotendeels digitaal.
Onze opdracht is kort gezegd: het volgen van de totstandkoming van de Omgevingswet en via lobby en informatievoorziening er voor zorgen dat de nieuwe wet een goed instrument wordt om het erfgoed fysiek te behouden en een sterke positie te geven in toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.
(meer informatie over het omgevingsrecht  en de Erfgoedwet is te vinden in het kennisdossier wetten en regels)

Leden: Matthijs Burger (Leiden); Peter Duijkers (Den Bosch); Martijn Nicasie (Nijmegen); Ilse Rijneveld (Delft); Anne van Rooij-van Wijngaarden (Utrechtse Heuvelrug); Marjolein Sanderman (Rheden); Carla Scheffer (werkorganisatie Duivenvoorde);

Voor meer informatie: Matthijs Burger, gemeente Leiden.

Publicatiedatum: 23 augustus 2019