Werkgroep Duurzaamheid

(Werkgroep in oprichting)

De werkgroep brengt partijen die betrokken zijn bij Monumenten en Verduurzamen in verbinding met elkaar. De werkgroep richt zich op het verzamelen en delen van kennis en het digitaal toegankelijk maken van die kennis voor eigenaren en geïnteresseerden.

Vragen waar de werkgroep voor staat:  Het zoeken naar een balans tussen behoud van erfgoedwaarden en wat aan duurzaamheid haalbaar is. Is nul op de meter wel wenselijk voor monumenten/historische bebouwing? Is het technisch überhaupt mogelijk en is dat financieel dan nog realistisch. En hoe zit het met het binnenklimaat. Hoe doe je dat zodanig dat het binnen gezond blijft en je je er prettig blijft voelen?

En hoe staat het met het niveau van kennis bij bedrijven? Deze situaties wil je toch voorkomen.

Deel de ervaring en kennis uit jouw gemeente viaredactie@monumentengemeenten.nl of sluit je aan bij onze werkgroep.

Leden: Ilse Koreman, Leiden; Annet Hannewijk, Middelburg en Hugo Alefs, Haarlem

Voor meer informatie en/of aanmelding: Hugo Alefs, gemeente Haarlem, 023 511 3449

Publicatiedatum: 23 augustus 2019