Werkgroep Toekomst religieus erfgoed

De werkgroep Religieus Erfgoed behandelt het thema breed, dus niet alleen beschermde en onbeschermde kerken, maar ook kloosters, andere religieuze gebouwen (synagogen, moskeeën, kapellen e.d) orgels, interieurs en roerende inventarissen.

Er wordt ongeveer drie a vier keer per jaar vergaderd, meestal in Utrecht. Aan bod komt dan nieuws van gemeenten, maar ook de landelijke ontwikkelingen, en bijna elke bijeenkomst wordt geprobeerd een thema te behandelen, zoals werkwijze rondom herbestemming, de aanpak en voortgang van kerkenvisies, inventariseren en waarderen, het kerkelijke interieur en zijn inventaris, orgels, duurzaamheid etc. Andere thema’s mogen altijd aangedragen worden. Bij specifieke thema’s worden ook externe deskundigen uitgenodigd zoals adviseurs van de RCE of het Museum Catharijne convent.

De voorzitter heeft directe contacten met en neemt deel aan de landelijke projectgroep van het programma Toekomst Religieus Erfgoed onder leiding van Frank Strolenberg en Jorien Kranendijk. Zo nodig of gewenst schuiven zij aan bij onze werkgroep of worden er zelfs een aparte themabijeenkomsten georganiseerd zoals bijvoorbeeld over de nut en noodzaak van het opstellen van een kerkenvisie, wat een soort brainstormsessie was.

Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten is het delen van kennis en ervaringen, waarvoor onze deelnemers gevraagd wordt een case aan te dragen die dan besproken wordt in de werkgroep aan de hand van een presentatie. Deze discussies worden ervaren als een zeer waardevolle en nuttige kennisuitwisseling.

Indien dat aan de orde is adviseert de werkgroep ook het Bestuurlijk Platform Erfgoed (BPE), dat gebeurt in overleg met de secretaris van het BPE.  

Leden: Amsterdam, Apeldoorn, Amersfoort, Bergen op Zoom, Delft, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Enschede, Gulpen-Wittem, ’s-Hertogenbosch, Hilversum, Nijmegen, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen.

 

Nieuwe aanmeldingen zijn natuurlijk welkom. Voor meer informatie: neem contact op met Alice Gut of Henk Janssen (Utrecht)

Publicatiedatum: 11 oktober 2019