Werkgroep VTH

VTH staat voor vergunningen, toezicht en handhaving. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen voor ingrepen aan monumenten en voor toezicht op de uitvoering en handhaving van de naleving van de regels.

Dit vraagt om een goede samenwerking tussen de adviseurs monumenten (of erfgoed) en de afdeling VTH van de gemeente. Om de kwaliteit van de uitvoeringspraktijk te garanderen zijn er diverse nieuwe regels en wetten vastgesteld.

De meest ingrijpende wetswijziging is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, die tot een nieuwe vorm van gemeentelijk toezicht zal gaan leiden. Daarnaast streven het IPO en de VNG ernaar om het kennisniveau van gemeenten en omgevingsdiensten op peil te brengen door de kwaliteitscriteria voor VTH taken op te stellen en daarop toe te zien.

De werkgroep houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en praat mee over de positie van monumenten in het VTH beleid.

 

Leden: Ilse Rijneveld (Delft), Eric Engelsma (Den Bosch), Richard Rodenburg (Utrecht)

Voor meer informatie: Ilse Rijneveld, gemeente Delft.

Publicatiedatum: 28 augustus 2019