Netwerk en Communicatie

Om kennis uit te wisselen over wat er op de (gemeentelijke) werkvloer in de praktijk geschiedt, worden er vanuit de Federatie, en dan vooral door haar bestuur, actief relaties met partners onderhouden.

De FGM werkt nauw samen met:

COMMUNICATIE

29 september 2016: Gezamenlijke reactie op de Algemene Maatregel van Bestuur bij het wetsvoorstel Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen.
2 juni 2016:  Brief aan de Tweede Kamer: Zorgen over 1e fase Wet Kwaliteitsborging voor monumenten
26 nov 2015 Brief aan Stichting ERM: Reactie op Concept Governance Code
3 nov 2015: Brief aan VNG: Reactie op Concept AmvB’s Omgevingswet
19 april 2013: Brief aan VNG: Reactie toetsingsversie omgevingswet

 

 

 

 

Publicatiedatum: 29 september 2016