Netwerk

Om kennis uit te wisselen over wat er op de (gemeentelijke) werkvloer in de praktijk geschiedt, worden er vanuit de Federatie, en dan vooral door haar bestuur, actief relaties met partners onderhouden.

De FGM werkt nauw samen met:

Publicatiedatum: 26 juli 2021