Federatiedag FGM Omgevingskwaliteit en Welstand: presentatie beschikbaar

Op 6 maart organiseerde de Federatie Grote Monumentengemeenten een Federatiedag in Utrecht met als thema: Omgevingskwaliteit en Welstand. Hier stond de Handreiking Adviesstelsel … [Read more...]

Beleidsnota zonnepanelenbeleid ‘s-Hertogenbosch

Hoe kun je enerzijds recht doen aan de klimaatdoelstellingen en anderzijds recht doen aan de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van je beschermde stadsgezichten en monumenten? De gemeente … [Read more...]

Young Planners Workshop 2020: Cultureel erfgoed in de context van stedelijke ontwikkeling

ECTP worshop De ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners) organiseert tijdens haar algemene vergadering in okotber 2020 een engelstalige workshop Cultureel erfgoed in de context van … [Read more...]

Federatiedag: Omgevingskwaliteit en Welstand

Handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit Op 6 maart van 10.00 tot 12.30 uur organiseert de Federatie Grote Monumentengemeenten een nieuwe Federatiedag in het Bartholomeusgasthuis in de … [Read more...]

CGB pleit voor onderzoek naar collectie bouwfragmenten RCE

Bouwfragment Beeld: RCE Het Convent van Gemeentelijke Bouwhistorici (CGB) heeft een zienswijze ingediend over het voornemen voor de vervreemding van een verzameling bouwfragmenten in bezit bij de … [Read more...]

Instandhoudingssubsidie en Woonhuissubsidie nu aan te vragen

Roermond, Limburg Foto: Bert Kaufmann via wikimedia Het is inmiddels weer mogelijk om subsidies voor monumenten aan te vragen. Van 1 maart tot en met 30 april kunt u als eigenaar van een … [Read more...]

Twee nieuwe subsidieregelingen Dutch Culture rond Europa + Erfgoed

Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 zette de schijnwerpers op erfgoed in alle mogelijke verschijningsvormen. Het was een succesvol programma met 350 activiteiten, ook georganiseerd door … [Read more...]

Data nieuwe Federatiedagen bekend

De Federatie Grote Monumentengemeenten organiseert met regelmaat haar Federatiedagen. De eerstvolgende dagen met als thema's Omgevingskwaliteit en Welstand, De erfgoedverordening en … [Read more...]

Videoserie ‘Monument van morgen’ van Stichting ERM: ‘Isoleren is ventileren’

Eigenaren van monumenten staan voor de vraag: ‘wat kan ik doen om mijn historische woning te isoleren?’ Isoleren geeft prima resultaten, mits gecombineerd met een doordachte ventilatie. In de … [Read more...]

Fonds voor Cultuurparticipatie opent Subsidieregeling Erfgoedvrijwilligers

Vrijwilligers Leiden Foto: Erfgoed Leiden en omstreken De subsidieregeling … [Read more...]