Omgevingswet en Wkb definitief per 1 januari 2024

Op 14 maart heeft een meerderheid van de Eerste Kamer ingestemd met het Conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet (EK 33118 / 34986, EU). Hiermee is de … [Read more...]

Groen erfgoed in de Omgevingswet. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten

Steunpunt monumenten & archeologie Noord-Holland Groen erfgoed (zoals historische tuinen en parken, maar nog veel meer),  is niet alleen maar mooi. Wist je dat groen erfgoed onmisbaar is in de … [Read more...]

Trouwe bondgenoot met Hollanditis. Sporen van de militaire en civiele verdediging tijdens de Koude Oorlog

Op 24 februari is het eerste exemplaar van het rapport ‘Trouwe bondgenoot met Hollanditis, Erfgoed van de Koude Oorlog’ uitgereikt aan de laatste dienstplichtige militair van Nederland Peter Hendriks. … [Read more...]

Handreiking Borging van Post 65 erfgoed

Deze handreiking geeft een methodiek en aanbevelingen voor het borgen van het erfgoed uit de periode 1965 – 1990. Landschappen, steden, wijken, complexen en objecten uit deze periode krijgen vaak nog … [Read more...]

Kamervragen + antwoord mbt. bedreiging van cultureel erfgoed uit de periode 1965-1985

Vragen van het lid Werner (CDA) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over bedreiging van cultureel erfgoed uit de periode 1965-1985 (ingezonden 20 januari 2023) plus het … [Read more...]

Omgevingswet: voorgestelde inwerkingtredingsdatum 1 januari 2024

In het Ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) dat minister De Jonge vandaag heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer is 1 januari 2024 als de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet opgenomen. Als … [Read more...]

Uitvoeringsagenda Faro – Deel 1

Onderweg naar Faro is deel I van de Uitvoeringsagenda voor de implementatie van het Verdrag van Faro. De agenda vormt de samen­vatting van een drie jaar durende verkennings­reis met onder andere … [Read more...]

Intentieverklaring: erfgoedveld ‘onderweg naar verdrag van Faro’

“Ja, wij stellen het belang van de samenleving, waarin mensen die zorgdragen voor cultureel erfgoed en cultureel erfgoed mee willen vormgeven, in ons werk centraal.” Meer dan 80 grote erfgoedkoepels, … [Read more...]

Nog meer mogelijk met de vernieuwde Cultuurfondsen voor Monumenten

Vanuit de samenwerking tussen het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Nationaal Restauratiefonds en negen provincies in de Cultuurfondsen voor Monumenten is goed nieuws voor monumenteigenaren te melden. … [Read more...]

Platform ‘Klimaatverandering & Erfgoed’ gelanceerd op monumentencongres

Foto: het eerste bestuur, Vlnr: Olaf Satijn, Susanne Bergwerff-Verburg, Jelle Hettema, Gertjan de Boer, Sander van Alphen en Annabel Dijkema. Niet op de foto staat bestuurslid Vera Kuijpers. De … [Read more...]