Kamerbrief voortgang verduurzaming bestaande utiliteitsbouw gepubliceerd

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de verduurzaming van bestaande utiliteitsbouw. [Read more...]

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed in versnelling

Maatschappelijk vastgoedeigenaren vroegen massaal subsidie aan op 3 oktober 2022, de dag dat de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) opende. Het totale budget van € 150 miljoen … [Read more...]

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed in versnelling

Maatschappelijk vastgoedeigenaren vroegen massaal subsidie aan op 3 oktober 2022, de dag dat de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) opende. Het totale budget van € 150 miljoen … [Read more...]

Vernieuwde website Toekomst Religieus Erfgoed

De vernieuwde website van Toekomst Religieus Erfgoed gelanceerd. Deze website heeft als doel een informatiebron te worden voor kerkorganisaties … [Read more...]

Invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom opteren minister De Jonge … [Read more...]

RCE en FGM aan de slag met landelijk afwegingskader isoleren rijksmonumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en partners (o.a. Federatie Grote Monumentengemeenten) gaan eigenaren van monumenten helpen om hun monumenten te verduurzamen. Dit geeft minister De Jonge … [Read more...]

Nieuwe subsidie voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Dan is de nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) … [Read more...]

Wie nomineer jij voor de Groene Sleutel?

Het landelijke thema van de 36e editie van Open Monumentendag is duurzaamheid, met als slogan ‘Duurzaam duurt het langst’. Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed reden om extra enthousiast te … [Read more...]

Gemeentelijke erfgoedgegevens eenduidig beschikbaar met aanbevolen Erfgoedstandaard

De Erfgoedstandaard maakt gegevens over erfgoed als open data beschikbaar. Vanaf 7 april is deze nieuwe Erfgoedstandaard opgenomen op de lijst aanbevolen standaarden voor de overheid van Forum … [Read more...]

Publicatie Monument en overtreding. Handreiking voor gemeenten bij strafrechtelijke handhaving.

Steeds meer gemeenten treden actief op bij overtredingen bij rijksmonumenten. Gelijktijdig is er bij gemeenten behoefte aan kennis hoe te handelen bij overtredingen. Reden voor de Inspectie … [Read more...]