Open Monumentendag gaat virtueel

Afgelopen weekend was het Open Monumentendag. Omdat het dit jaar moeilijk was om locaties open te stellen, hebben veel gemeenten een alternatief programma gemaakt. De Sint-Jan vanuit de lucht Foto: … [Read more...]

Nationale Omgevingsvisie definitief

In Nederland staan we voor urgente maatschappelijke opgaven. Met name de energietransitie, de overgang naar een circulaire economie en de bouw van 1 miljoen woningen, zullen Nederland flink … [Read more...]

Minimale acties cultureel erfgoed onder de Omgevingswet

De omgang met het cultureel erfgoed in onze leefomgeving wordt straks geregeld in de Omgevingswet. Al vóór de invoering van de wet moeten gemeenten aan de slag om een aantal zaken in te orde maken, … [Read more...]

RCE publiceert Handreiking begrippenkader cultureel erfgoed onder de Omgevingswet

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in mei een handreiking 'Begrippenkader Cultureel Erfgoed onder de Omgevingswet' gepubliceerd die gemeenten helpt cultureel erfgoed beter te kunnen … [Read more...]

ErfgoedAcademie presenteert (online) najaarsprogramma

Vanaf 27 augustus start de ErfgoedAcademie met een nieuw najaarsprogramma. Er worden voornamelijk online cursussen en webinars georganiseerd en online webinars die worden gecombineerd met een … [Read more...]

Heritage Europe presenteert richtlijnen voor heropbouw cultureel toerisme voor steden

Heritage Europe (European Association of Historic Towns and Regions (EAHTR) heeft in samenwerking met de Organisation of World Heritage Cities een document met richtlijnen opgesteld die … [Read more...]

Herbestemmingssubsidie nu ook voor verduurzamingsonderzoek

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten wijzigt. Vanaf de komende aanvraagperiode van 1 oktober t/m 30 november 2020 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor onderzoek … [Read more...]

Opengestelde Monumenten-Lening beschikbaar voor publiektoegankelijke rijksmonumenten

Het is voor rijksmonumenteigenaren vanaf nu mogelijk om de Opengestelde Monumenten-Lening aan te vragen via het Nationaal Restauratiefonds. Deze achtergestelde lening is bedoeld voor eigenaren van … [Read more...]

RCE versoepelt adviesbeleid zonnepanelen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) past zijn adviesbeleid aan voor zonnepanelen (pv-cellen) op monumenten. Doel is om monumenteneigenaren meer mogelijkheden te geven om gebruik te maken … [Read more...]

Aanvullende middelen voor cultuursector bekendgemaakt

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de cultuur- en erfgoedsector, ook voor ondernemers en eigenaren van openbaar toegankelijke monumenten. Het kabinet heeft daarom verschillende … [Read more...]