Onderzoeksrapport over onderhoud van groene monumenten door minister aangeboden aan Tweede Kamer

Minister Bussemaker heeft deze week het rapport ‘Onderhoudsstaat en onderhoudskosten van groen erfgoed in Nederland’ aangeboden aan de Tweede Kamer. In het rapport zijn de resultaten te vinden van een … [Lees meer...]

Contactdag Herbestemming op 16 juni

De vastgoedcrisis is voorbij. Wat blijft –ook onderzoek wijst dat uit- is dat hergebruik van historische gebouwen lonend is. Herbestemming is cruciaal voor het voortbestaan van monumenten en de … [Lees meer...]

Federatiebijeenkomsten dit jaar

Ook dit jaar zijn er weer diverse federatiebijeenkomsten. Onderstaande bijeenkomsten staan gepland voor de leden van de Federatie Grote Monumentengemeenten in de komende periode. Dit keer geen bezoek … [Lees meer...]

Landelijk onderzoek naar publieksbeleving rond kasteel- en buitenplaatsmusea

Recent landelijk onderzoek naar de publieksbeleving rond kasteel- en buitenplaatsmusea legt de noodzaak tot meer museale samenwerking bloot. Een landelijk onderzoek onder een representatief deel van … [Lees meer...]

Lobby ‘Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen’ & gemeentelijke monumenten

Wethouder Gerdo van Grootheest (gemeente Maastricht) en de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) vragen in aandacht voor gemeentelijke monumenten in relatie tot de Wet Kwaliteitsborging voor … [Lees meer...]

Gemeente Zutphen winnaar BNG Bank Erfgoedprijs 2017!

Zutphen heeft de BNG Bank Erfgoedprijs 2017 gewonnen. Hans Teunissen, Gedeputeerde van de provincie Limburg, maakte dit vrijdag 24 maart bekend in Reuver (gemeente Beesel). De gemeente ontving, … [Lees meer...]

vrijdag 7 april: overleg wethouders Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten

Op vrijdag 7 april komt het Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten weer bijeen. Op de [Lees meer...]

Erfgoedbalans 2017: stand van zaken op het gebied van erfgoed

Eens in de vier jaar brengt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de stand van het erfgoed in beeld door middel van een Erfgoedbalans. In deze publicatie wordt het erfgoed in de … [Lees meer...]

Wet Kwaliteitsborging met amendementen voor monumenten vastgesteld.

De Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Bij de wet zijn er enkele amendementen aangenomen die ook voor monumenten van belang zijn. … [Lees meer...]

Kamerbrief van minister Bussemaker met reactie op motie Kamerleden Dik-Faber en Vermue over groene monumenten

Minister Bussemaker (OCW) reageert op de motie van de Kamerleden Dik-Faber en Vermue. In deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken welk bedrag uit het niet verplichte bedrag in de 'rode … [Lees meer...]