Landelijk onderzoek naar publieksbeleving rond kasteel- en buitenplaatsmusea

Recent landelijk onderzoek naar de publieksbeleving rond kasteel- en buitenplaatsmusea legt de noodzaak tot meer museale samenwerking bloot. Een landelijk onderzoek onder een representatief deel van … [Lees meer...]

Lobby ‘Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen’ & gemeentelijke monumenten

Wethouder Gerdo van Grootheest (gemeente Maastricht) en de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) vragen in aandacht voor gemeentelijke monumenten in relatie tot de Wet Kwaliteitsborging voor … [Lees meer...]

Gemeente Zutphen winnaar BNG Bank Erfgoedprijs 2017!

Zutphen heeft de BNG Bank Erfgoedprijs 2017 gewonnen. Hans Teunissen, Gedeputeerde van de provincie Limburg, maakte dit vrijdag 24 maart bekend in Reuver (gemeente Beesel). De gemeente ontving, … [Lees meer...]

vrijdag 7 april: overleg wethouders Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten

Op vrijdag 7 april komt het Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten weer bijeen. Op de [Lees meer...]

Erfgoedbalans 2017: stand van zaken op het gebied van erfgoed

Eens in de vier jaar brengt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de stand van het erfgoed in beeld door middel van een Erfgoedbalans. In deze publicatie wordt het erfgoed in de … [Lees meer...]

Wet Kwaliteitsborging met amendementen voor monumenten vastgesteld.

De Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Bij de wet zijn er enkele amendementen aangenomen die ook voor monumenten van belang zijn. … [Lees meer...]

Kamerbrief van minister Bussemaker met reactie op motie Kamerleden Dik-Faber en Vermue over groene monumenten

Minister Bussemaker (OCW) reageert op de motie van de Kamerleden Dik-Faber en Vermue. In deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken welk bedrag uit het niet verplichte bedrag in de 'rode … [Lees meer...]

Reactie Federatie Grote Monumentengemeenten op internetconsultatie Invoeringswet Omgevingswet

De Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) heeft een reactie gestuurd aan de minister op de concept Invoeringswet Omgevingswet en de wijziging Omgevingswet zoals voorgelegd bij de … [Lees meer...]

De verbindende kracht van Erfgoed, Kunst, Cultuur politiek bekeken

Kunsten ’92 heeft de verkiezingsprogramma’s naast elkaar gezet. Lees [Lees meer...]

Den Haag stopt met experiment privaat toezicht op de bouw!

Binnenlands Bestuur meldt: Het lukt de private toezichthouders niet garantie te geven dat is voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit. Lees [Lees meer...]