ErfgoedAcademie presenteert (online) najaarsprogramma

Vanaf 27 augustus start de ErfgoedAcademie met een nieuw najaarsprogramma. Er worden voornamelijk online cursussen en webinars georganiseerd en online webinars die worden gecombineerd met een … [Read more...]

Heritage Europe presenteert richtlijnen voor heropbouw cultureel toerisme voor steden

Heritage Europe (European Association of Historic Towns and Regions (EAHTR) heeft in samenwerking met de Organisation of World Heritage Cities een document met richtlijnen opgesteld die … [Read more...]

Herbestemmingssubsidie nu ook voor verduurzamingsonderzoek

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten wijzigt. Vanaf de komende aanvraagperiode van 1 oktober t/m 30 november 2020 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor onderzoek … [Read more...]

Opengestelde Monumenten-Lening beschikbaar voor publiektoegankelijke rijksmonumenten

Het is voor rijksmonumenteigenaren vanaf nu mogelijk om de Opengestelde Monumenten-Lening aan te vragen via het Nationaal Restauratiefonds. Deze achtergestelde lening is bedoeld voor eigenaren van … [Read more...]

RCE versoepelt adviesbeleid zonnepanelen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) past zijn adviesbeleid aan voor zonnepanelen (pv-cellen) op monumenten. Doel is om monumenteneigenaren meer mogelijkheden te geven om gebruik te maken … [Read more...]

Aanvullende middelen voor cultuursector bekendgemaakt

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de cultuur- en erfgoedsector, ook voor ondernemers en eigenaren van openbaar toegankelijke monumenten. Het kabinet heeft daarom verschillende … [Read more...]

Protocol doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het protocol is een van de uitkomsten van de gesprekken die minister Knops van BZK en minister … [Read more...]

Algemeen Protocol voor openstelling Monumenten online

Vanaf 1 juni mogen monumenten naar verwachting weer bezoekers ontvangen, met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en het Erfgoedplatform van Kunsten’92 … [Read more...]

Brandbrief VNG voor aanpassing Wet Kwaliteitsborging

De VNG heeft zowel de Eerste en als de Tweede Kamer verzocht het conceptbesluit AMvB van de Wet Kwaliteitsborging aan te passen. Deze regeling komt niet overeen met de eerdere amendementen die bij het … [Read more...]

Naast leningen ook extra subsidie nodig voor Rijkmonumenten

De Federatie heeft de vaste kamercommissie voor OCW van de Tweede Kamer op 28 april een brief gestuurd om te bepleiten dat er meer subsidiemogelijkheden komen voor rijksmonumenten. Veel … [Read more...]