Online colleges over duurzaam erfgoed

Van 18 mei tot 15 juni 2021 presenteren provincie Gelderland en de TU Delft elke week een college over verduurzaming van monumenten. Ieder college wordt gegeven door een universitair docent of … [Read more...]

Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland brengt publicatie uit over kansen van erfgoed in het omgevingsplan

Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland brengt samen met José van Campen (Woord en Plaats), Bas Schout (Schout rv&b) en Joske Poelstra (Rho Adviseurs) een publicatie uit over de … [Read more...]

Gevolgen invoering Omgevingswet voor monumenten

De minister is voornemens op 1 januari 2022 de Omgevingswet in te voeren. Dit heeft ook gevolgen voor Erfgoedbeleid. Om deze gevolgen beter in beeld te krijgen, is een document opgesteld met daarin … [Read more...]

Week van het Duurzaam Erfgoed

Save the date(s)! Zet 19, 20, 21 én 22 april alvast in je agenda. Want dan is het de Week van het Duurzaam Erfgoed! Dit jaar geen eendaags congres op locatie, maar een hele week vol digitale, … [Read more...]

Verkiezingsagenda van Erfgoedplatform Kunsten ’92

Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 vraagt met de Erfgoedagenda 2021 de aandacht voor een zestal grote thema’s waar erfgoed een belangrijke rol … [Read more...]

Nationaal Restauratiefonds publiceert resultaten onderzoek onder monumenteneigenaren

Ruim 83 procent van de monumenteigenaren is erg geïnteresseerd in het verduurzamen van hun monument en geeft aan hierin te willen investeren. Toch weten zij onvoldoende welke … [Read more...]

Woonhuiseigenaren Rijksmonument kunnen subsidie aanvragen

Als particuliere eigenaar van een rijksmonumentaal woonhuis kunt u vanaf 1 maart tot en met 30 april subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten die u in 2020 gemaakt hebt. Het digitaal … [Read more...]

ErfgoedAcademie lanceert cursusprogramma 2021

De ErfgoedAcademie biedt cursussen en workshops voor iedereen die te maken heeft met erfgoed tijdens het werk, eigenaren van monumenten adviseert of gemeenten die binnenkort starten met nieuw … [Read more...]

Monument van Morgen: vier korte instructieve video’s over verduurzaming van stichting ERM

Voor monumenten-eigenaren, toezichthouders of uitvoerende bedrijven heeft stichting ERM vier korte video’s met specifieke kennis over verduurzaming van monumenten gepubliceerd op YouTube. De rode … [Read more...]

Faro-regeling weer opengesteld vanaf 1 februari

Door een extra budget van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komt er een vervolg van de regeling Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze. Dit houdt in dat vanaf 1 februari de … [Read more...]