Kabinet breidt Covid-ondersteuning cultuursector uit met Monumentenzorg

Het kabinet heeft dinsdag 7 april besloten om de [Read more...]

Federatie vraagt aandacht voor erfgoed vanwege de gevolgen van de coronacrisis

De Federatie voor Grote Monumentengemeenten (FGM) heeft met een brief aan minister Van Engelshoven van OCW om maatregelen gevraagd voor de cultuur- en erfgoedsector. Zo vraagt zij om een versoepeling … [Read more...]

Federatiedag FGM Omgevingskwaliteit en Welstand: presentatie beschikbaar

Op 6 maart organiseerde de Federatie Grote Monumentengemeenten een Federatiedag in Utrecht met als thema: Omgevingskwaliteit en Welstand. Hier stond de Handreiking Adviesstelsel … [Read more...]

Beleidsnota zonnepanelenbeleid ‘s-Hertogenbosch

Hoe kun je enerzijds recht doen aan de klimaatdoelstellingen en anderzijds recht doen aan de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van je beschermde stadsgezichten en monumenten? De gemeente … [Read more...]

Young Planners Workshop 2020: Cultureel erfgoed in de context van stedelijke ontwikkeling

ECTP worshop De ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners) organiseert tijdens haar algemene vergadering in okotber 2020 een engelstalige workshop Cultureel erfgoed in de context van … [Read more...]

Federatiedag: Omgevingskwaliteit en Welstand

Handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit Op 6 maart van 10.00 tot 12.30 uur organiseert de Federatie Grote Monumentengemeenten een nieuwe Federatiedag in het Bartholomeusgasthuis in de … [Read more...]

CGB pleit voor onderzoek naar collectie bouwfragmenten RCE

Bouwfragment Beeld: RCE Het Convent van Gemeentelijke Bouwhistorici (CGB) heeft een zienswijze ingediend over het voornemen voor de vervreemding van een verzameling bouwfragmenten in bezit bij de … [Read more...]

Instandhoudingssubsidie en Woonhuissubsidie nu aan te vragen

Roermond, Limburg Foto: Bert Kaufmann via wikimedia Het is inmiddels weer mogelijk om subsidies voor monumenten aan te vragen. Van 1 maart tot en met 30 april kunt u als eigenaar van een … [Read more...]

Twee nieuwe subsidieregelingen Dutch Culture rond Europa + Erfgoed

Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 zette de schijnwerpers op erfgoed in alle mogelijke verschijningsvormen. Het was een succesvol programma met 350 activiteiten, ook georganiseerd door … [Read more...]

Data nieuwe Federatiedagen bekend

De Federatie Grote Monumentengemeenten organiseert met regelmaat haar Federatiedagen. De eerstvolgende dagen met als thema's Omgevingskwaliteit en Welstand, De erfgoedverordening en … [Read more...]