Videoserie ‘Monument van morgen’ van Stichting ERM: ‘Isoleren is ventileren’

Eigenaren van monumenten staan voor de vraag: ‘wat kan ik doen om mijn historische woning te isoleren?’ Isoleren geeft prima resultaten, mits gecombineerd met een doordachte ventilatie. In de … [Read more...]

Fonds voor Cultuurparticipatie opent Subsidieregeling Erfgoedvrijwilligers

Vrijwilligers Leiden Foto: Erfgoed Leiden en omstreken De subsidieregeling … [Read more...]

FGM ondersteunt de intenties uit Routekaart Verduurzaming Monumenten

Routekaart verduurzaming monumenten Nederland staat voor de grote opgave om het CO2-gebruik drastisch te reduceren. De monumentensector wil hieraan bijdragen door ook monumenten te (laten) … [Read more...]

ERM: Wijziging richtlijnen daken ivm verduurzaming en voorkomen van brand

Daken Havenstraat Maastricht Foto: RCE via wikipedia CC0 Het goed isoleren van daken op monumenten wordt onderdeel van de ERM-richtlijnen. Ook voorschriften voor maatregelen bij brandgevaarlijke … [Read more...]

De Monumenten Community van het Restauratiefonds: Kennis delen voor en door eigenaren van monumenten

Monumenten Community NRF Beeld: Restauratiefonds Goed geïnformeerde eigenaren kunnen nog beter voor hun monument zorgen. Drie jaar geleden startte het Restauratiefonds een community voor eigenaren … [Read more...]

Kennisdag Actualiteiten FGM 22 november [Update]

Op vrijdag 22 november organiseerde de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) een nieuwe Kennisdag Actualiteiten. Hiermee besteedde zij opnieuw aandacht aan diverse zeer actuele … [Read more...]

Verslag Federatiedag 2019, werkgroep duurzaamheid

Het uitgangspunt bij deze workshop was dat bezoekers vragen over de do’s and dont’s bij verduurzaming van oude gebouwen konden stellen aan een bouwfysicus. Aan zijn deskundigheid bleek veel behoefte. … [Read more...]

Monument van morgen: Video’s tonen mogelijkheden verduurzaming monumenten

Bij eigenaren van monumenten die hun historische gebouw willen verduurzamen leven vaak veel vragen. Denk aan: Welke duurzaamheidsmaatregelen zijn er? En: Kan ik mijn historische woning … [Read more...]

FGM vraagt meer aandacht voor erfgoed in onderwijs

Referentiebeeld Foto: Alfrmoldavie via Wikimedia CC BY-SA 3.0 Erfgoed is een breed en alom aanwezig onderdeel van het dagelijkse leven. De Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) vindt het daarom … [Read more...]

Reactie Federatie Grote Monumentengemeenten op de concept Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

De Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) heeft met een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een reactie gegeven op de concept Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In de reactie plaatst … [Read more...]