Omgevingswet: voorgestelde inwerkingtredingsdatum 1 januari 2024

In het Ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) dat minister De Jonge vandaag heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer is 1 januari 2024 als de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet opgenomen. Als de Kamers op korte termijn groen licht geven voor inwerkingtreding, is hiermee geborgd dat gemeenten voldoende voorbereidingstijd hebben en dat verantwoord in werking kan worden getreden.