RCE en FGM aan de slag met landelijk afwegingskader isoleren rijksmonumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en partners (o.a. Federatie Grote Monumentengemeenten) gaan eigenaren van monumenten helpen om hun monumenten te verduurzamen. Dit geeft minister De Jonge … [Read more...]

Nieuwe subsidie voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Dan is de nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) … [Read more...]

Wie nomineer jij voor de Groene Sleutel?

Het landelijke thema van de 36e editie van Open Monumentendag is duurzaamheid, met als slogan ‘Duurzaam duurt het langst’. Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed reden om extra enthousiast te … [Read more...]

Gemeentelijke erfgoedgegevens eenduidig beschikbaar met aanbevolen Erfgoedstandaard

De Erfgoedstandaard maakt gegevens over erfgoed als open data beschikbaar. Vanaf 7 april is deze nieuwe Erfgoedstandaard opgenomen op de lijst aanbevolen standaarden voor de overheid van Forum … [Read more...]

Publicatie Monument en overtreding. Handreiking voor gemeenten bij strafrechtelijke handhaving.

Steeds meer gemeenten treden actief op bij overtredingen bij rijksmonumenten. Gelijktijdig is er bij gemeenten behoefte aan kennis hoe te handelen bij overtredingen. Reden voor de Inspectie … [Read more...]

Van kerkenvisie naar omgevingsplan

Veel gemeenten hebben kerkenvisies opgesteld of zijn daar nog mee bezig. De vraag is dan wat nu? De handreiking van het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland biedt een werkwijze voor … [Read more...]

Expositie: Monumenten verduurzamen? Er kan meer dan je denkt

In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Monumenten en Archeologie, gemeente Amsterdam presenteert de Beurs van Berlage een expositie over verduurzaming van monumenten. De … [Read more...]

Kabinet besluit tot nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet 1 januari 2023

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van 1 … [Read more...]

Woonhuissubsidie aanvragen van 1 maart t/m 30 april

Vanaf 1 maart tot en met 30 april 2022 kunt u als particuliere eigenaar van een woonhuis-rijksmonument zelf eenvoudig en snel subsidie aanvragen voor in 2021 gemaakte instandhoudingskosten, via [Read more...]

Acht diploma’s voor eerste lichting studenten Inspecteur Gebouwd Erfgoed

Op 17 februari ontvingen acht studenten het diploma van de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed. Corona maakte de eerste editie van deze opleiding tot een uitdaging. Daarom is interim voorzitter Wim … [Read more...]