Nog meer mogelijk met de vernieuwde Cultuurfondsen voor Monumenten

Vanuit de samenwerking tussen het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Nationaal Restauratiefonds en negen provincies in de Cultuurfondsen voor Monumenten is goed nieuws voor monumenteigenaren te melden. … [Read more...]

Platform ‘Klimaatverandering & Erfgoed’ gelanceerd op monumentencongres

Foto: het eerste bestuur, Vlnr: Olaf Satijn, Susanne Bergwerff-Verburg, Jelle Hettema, Gertjan de Boer, Sander van Alphen en Annabel Dijkema. Niet op de foto staat bestuurslid Vera Kuijpers. De … [Read more...]

Kamerbrief voortgang verduurzaming bestaande utiliteitsbouw gepubliceerd

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de verduurzaming van bestaande utiliteitsbouw. [Read more...]

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed in versnelling

Maatschappelijk vastgoedeigenaren vroegen massaal subsidie aan op 3 oktober 2022, de dag dat de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) opende. Het totale budget van € 150 miljoen … [Read more...]

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed in versnelling

Maatschappelijk vastgoedeigenaren vroegen massaal subsidie aan op 3 oktober 2022, de dag dat de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) opende. Het totale budget van € 150 miljoen … [Read more...]

Vernieuwde website Toekomst Religieus Erfgoed

De vernieuwde website van Toekomst Religieus Erfgoed gelanceerd. Deze website heeft als doel een informatiebron te worden voor kerkorganisaties … [Read more...]

Invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom opteren minister De Jonge … [Read more...]

RCE en FGM aan de slag met landelijk afwegingskader isoleren rijksmonumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en partners (o.a. Federatie Grote Monumentengemeenten) gaan eigenaren van monumenten helpen om hun monumenten te verduurzamen. Dit geeft minister De Jonge … [Read more...]

Nieuwe subsidie voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Dan is de nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) … [Read more...]

Wie nomineer jij voor de Groene Sleutel?

Het landelijke thema van de 36e editie van Open Monumentendag is duurzaamheid, met als slogan ‘Duurzaam duurt het langst’. Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed reden om extra enthousiast te … [Read more...]