Werkgroep Internationaal

De werkgroep Internationaal bestaat uit Gertrud van Dam (Gemeente Utrecht) en Anette van Dijk (gemeente Amsterdam).

Europees partnerschap
De werkgroep houdt zich op dit moment vooral bezig met het Europese partnerschap over erfgoed dat in het kader van de Urban Agenda vanaf 2019 van start is gegaan.

Urban Agenda
De Urban Agenda is momenteel een van de meest relevante EU-programma’s voor steden. Onder leiding van Nederland als voorzitter van de EU, besloten de 28 lidstaten in 2016 tot het ‘Pact of Amsterdam’. Daarin is afgesproken dat op 12 stedelijke thema’s nauw wordt samengewerkt door deskundigen uit de lidstaten, uit de EU en uit de Europese steden: de Urban Agenda (UA). Dat gebeurt per thema in ‘Partnerships’.  Ieder Partnership werkt aan acties en voorstellen op gebied van a) betere Europese wet/regelgeving, b) betere toegang tot EU-financiering en c) betere kennis en data op EU niveau. Beter wil hier zeggen: vanuit het perspectief van Europese steden.

Partnernetwerk
Naar aanleiding van het Europese Erfgoedjaar 2018 heeft de Europese Commissie besloten tot een partnerschap op het gebied van Erfgoed zodat de opbrengsten van het Erfgoedjaar verzilverd kunnen worden. De FGM is namens de aangesloten gemeenten geselecteerd als partner. Overige partners zijn onder meer: de regio’s rond de steden Ljubljana, Coimbra, Bordeaux, de regio Vlaanderen en de steden Espoo, Berlijn, Nagykanizsa, Alba Iulia, Katowice en Kazanlak.

Agenda en actieplan
Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een agenda en een actieplan voor het partnerschap. Thema’s die uitgewerkt gaan worden zijn bijvoorbeeld: duurzaamheid, transformatie en hergebruik, erfgoed en stedelijke ontwikkeling (integrale benadering), financiering en toerisme.

Subsidieregelingen Europa + Erfgoed van Dutch Culture

Dutch Culture – de kennis- en netwerkorganisatie voor internationale culturele samenwerking – zet zich in opdracht van het ministerie OCW in voor verduurzaming van de successen. Het doel is het versterken van kennisuitwisseling en samenwerking tussen Nederland en Europa op het gebied van erfgoed met twee financiële regelingen die mogelijkheden bieden voor nieuwe kennisuitwisselingen en samenwerking.

Lees hier meer

 

Publicatiedatum: 31 januari 2020