Twee nieuwe subsidieregelingen Dutch Culture rond Europa + Erfgoed

Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 zette de schijnwerpers op erfgoed in alle mogelijke verschijningsvormen. Het was een succesvol programma met 350 activiteiten, ook georganiseerd door gemeenten en lokale erfgoedorganisaties. In het vervolg daarvan zet Dutch Culture – de kennis- en netwerkorganisatie voor internationale culturele samenwerking – zich in opdracht van het ministerie OCW in voor verduurzaming van de successen. Het doel is het versterken van kennisuitwisseling en samenwerking tussen Nederland en Europa op het gebied van erfgoed.

Dergelijke uitwisselingen leveren kennis, nieuwe inzichten, inspiratie én duurzame relaties op. Immers, een Europees netwerk vergroot de kansen op Europese subsidie; informatie daarover staat op de site van Dutch Culture en Creative Europe Desk NL.

Dutch Culture lanceert twee financiële regelingen die mogelijkheden bieden voor nieuwe kennisuitwisselingen en samenwerking. De regelingen staan ook open voor medewerkers van gemeenten en lokale (vrijwilligers)samenwerkingspartners.

  1. Reiskostenregeling. 80 Vouchers à € 250,- om kennismaking en kennisuitwisselingen tussen Nederland en Europa op het gebied van erfgoed te bevorderen. Dit is bedoeld voor instellingen, professionals en vrijwilligers. Lees meer (pdf)
  2. Europa + Erfgoed Ondersteuningsregeling. 7 toekenningen à € 5.000,- om kennismaking met en kennisuitwisseling tussen Nederland en Europa op het gebied van erfgoed te versterken. Bijeenkomsten, platforms en ontmoetingen die dit bewerkstelligen kunnen een beroep doen op de regeling. Lees meer (pdf)

Informatie over de achtergrond van de regelingen en andere activiteiten rond erfgoed en Europa: zie Dutch Culture

Contactpersoon bij Dutch Culture is Veysel Yuce, coördinator Shared Cultural Heritage & Europe + Heritage

Lepelenburg Foto: Juri Hiensch via Gemeente Utrecht