Opengestelde Monumenten-Lening beschikbaar voor publiektoegankelijke rijksmonumenten

Het is voor rijksmonumenteigenaren vanaf nu mogelijk om de Opengestelde Monumenten-Lening aan te vragen via het Nationaal Restauratiefonds. Deze achtergestelde lening is bedoeld voor eigenaren van … [Read more...]

RCE versoepelt adviesbeleid zonnepanelen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) past zijn adviesbeleid aan voor zonnepanelen (pv-cellen) op monumenten. Doel is om monumenteneigenaren meer mogelijkheden te geven om gebruik te maken … [Read more...]

Aanvullende middelen voor cultuursector bekendgemaakt

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de cultuur- en erfgoedsector, ook voor ondernemers en eigenaren van openbaar toegankelijke monumenten. Het kabinet heeft daarom verschillende … [Read more...]

Protocol doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het protocol is een van de uitkomsten van de gesprekken die minister Knops van BZK en minister … [Read more...]

Algemeen Protocol voor openstelling Monumenten online

Vanaf 1 juni mogen monumenten naar verwachting weer bezoekers ontvangen, met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en het Erfgoedplatform van Kunsten’92 … [Read more...]

Brandbrief VNG voor aanpassing Wet Kwaliteitsborging

De VNG heeft zowel de Eerste en als de Tweede Kamer verzocht het conceptbesluit AMvB van de Wet Kwaliteitsborging aan te passen. Deze regeling komt niet overeen met de eerdere amendementen die bij het … [Read more...]

Naast leningen ook extra subsidie nodig voor Rijkmonumenten

De Federatie heeft de vaste kamercommissie voor OCW van de Tweede Kamer op 28 april een brief gestuurd om te bepleiten dat er meer subsidiemogelijkheden komen voor rijksmonumenten. Veel … [Read more...]

Oproep RCE: Vraag uitkering kerkenvisies aan vóór 15 juni

Gemeenten kunnen het hele jaar door een decentralisatie-uitkering kerkenvisies aanvragen. Cofinanciering is niet noodzakelijk. Uitkering van de toegekende gelden vindt echter plaats op vaste momenten … [Read more...]

Wethouders van Cultuur vragen maatregelen voor non-profit erfgoed

37 wethouders van cultuur en erfgoed hebben hun zorg geuit over de gevolgen van de coronacrisis voor de instandhouding van het erfgoed dat in eigendom is van non-profit instellingen en particuliere … [Read more...]

Kabinet breidt Covid-ondersteuning cultuursector uit met Monumentenzorg

Het kabinet heeft dinsdag 7 april besloten om de [Read more...]