Verslag Federatiedag 2019, werkgroep duurzaamheid

Zonnepanelen Foto: MariaGodfrida via Pixabay FGM/ RCE dag 27 september, verslag workshop ‘vraag het de bouwfysicus' met Arjan Pleysier – bouwfysicus Deerns Het uitgangspunt bij deze … [Lees meer...]

Monument van morgen: Video’s tonen mogelijkheden verduurzaming monumenten

Bij eigenaren van monumenten die hun historische gebouw willen verduurzamen leven vaak veel vragen. Denk aan: Welke duurzaamheidsmaatregelen zijn er? En: Kan ik mijn historische woning … [Lees meer...]

FGM vraagt meer aandacht voor erfgoed in onderwijs

Referentiebeeld Foto: Alfrmoldavie via Wikimedia CC BY-SA 3.0 Erfgoed is een breed en alom aanwezig onderdeel van het dagelijkse leven. De Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) vindt het daarom … [Lees meer...]

Reactie Federatie Grote Monumentengemeenten op de concept Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

De Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) heeft met een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een reactie gegeven op de concept Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In de reactie plaatst … [Lees meer...]

Reacties op Nationale Omgevingsvisie gevraagd

Noordwijk aan Zee Foto: Richardkw via Wikimedia CC BY-SA 3.0 In september is het mogelijk om een reactie te geven op de Nationale omgevingsvisie (NOVI). De werkgroep Omgevingswet van de FGM is … [Lees meer...]

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zoekt het Monumententalent van 2019

Monumententalent 2019 Tot 16 september kunnen organisaties, directeuren en andere betrokkenen een talentvolle jonge professional aanmelden voor het Monumententalent 2019. Deze eervolle prijs is … [Lees meer...]

Eerste Kamer stemt in met Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Met 42 stemmen voor en 33 tegen heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) aangenomen, waarmee een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor de bouw wordt geregeld … [Lees meer...]

Aanmelden voor de “Access City award” kan tot en met 16 september

Om het Europese jaar van cultureel erfgoed te vieren heeft de ‘Access City Award’ de prijs dit jaar uitgebreid met twee prijzen voor de toegankelijkheid van Cultureel Erfgoed. Deze prijs is er in twee … [Lees meer...]

Met VNG in gesprek naar aanleiding van brief wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

De VNG is met een afvaardiging vanuit de G4, G40, Vereniging BWT Nederland, Brandweer Nederland, Federatie Monumentengemeenten en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit momenteel intensief bezig om een … [Lees meer...]

Geactualiseerde VTH kwaliteitscriteria 2019 ter inzage tot 1 september

De kwaliteitscriteria Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) zijn onlangs geactualiseerd en liggen nu ter inzage. De criteria zijn al in 2012 opgesteld om te bepalen welke inhoudelijke … [Lees meer...]