Omgevingswet: voorgestelde inwerkingtredingsdatum 1 januari 2024

In het Ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) dat minister De Jonge vandaag heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer is 1 januari 2024 als de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet opgenomen. Als … [Read more...]

Uitvoeringsagenda Faro – Deel 1

Onderweg naar Faro is deel I van de Uitvoeringsagenda voor de implementatie van het Verdrag van Faro. De agenda vormt de samen­vatting van een drie jaar durende verkennings­reis met onder andere … [Read more...]

Intentieverklaring: erfgoedveld ‘onderweg naar verdrag van Faro’

“Ja, wij stellen het belang van de samenleving, waarin mensen die zorgdragen voor cultureel erfgoed en cultureel erfgoed mee willen vormgeven, in ons werk centraal.” Meer dan 80 grote erfgoedkoepels, … [Read more...]

Platform ‘Klimaatverandering & Erfgoed’ gelanceerd op monumentencongres

Foto: het eerste bestuur, Vlnr: Olaf Satijn, Susanne Bergwerff-Verburg, Jelle Hettema, Gertjan de Boer, Sander van Alphen en Annabel Dijkema. Niet op de foto staat bestuurslid Vera Kuijpers. De … [Read more...]

Kamerbrief voortgang verduurzaming bestaande utiliteitsbouw gepubliceerd

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de verduurzaming van bestaande utiliteitsbouw. [Read more...]

De Monumenten Community van het Restauratiefonds: Kennis delen voor en door eigenaren van monumenten

Monumenten Community NRF Beeld: Restauratiefonds Goed geïnformeerde eigenaren kunnen nog beter voor hun monument zorgen. Drie jaar geleden startte het Restauratiefonds een community voor eigenaren … [Read more...]

Kennisdag Actualiteiten FGM 22 november [Update]

Op vrijdag 22 november organiseerde de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) een nieuwe Kennisdag Actualiteiten. Hiermee besteedde zij opnieuw aandacht aan diverse zeer actuele … [Read more...]

Verslag Federatiedag 2019, werkgroep duurzaamheid

Het uitgangspunt bij deze workshop was dat bezoekers vragen over de do’s and dont’s bij verduurzaming van oude gebouwen konden stellen aan een bouwfysicus. Aan zijn deskundigheid bleek veel behoefte. … [Read more...]

Kwaliteitscriteria voor het verlenen van omgevingsvergunningen geactualiseerd.

De Rijksoverheid heeft de criteria geactualiseerd waar vergunningverlendende instanties zoals omgevingsdiensten en gemeentelijke overheden aan moeten voldoen. Iedereen die vergunningen verleent moet … [Read more...]

Tweede Kamer neemt drie ‘erfgoed-moties’ aan.

Op 2 juli heeft de Tweede Kamer drie drie moties m.b.t. erfgoed aangenomen: Voor de monumentencollega’s: onderzoek hoe gemeentes van elkaar kunnen leren bij het voorkomen en aanpakken van verkrotting … [Read more...]