Uitvoeringsagenda Faro – Deel 1

Onderweg naar Faro is deel I van de Uitvoeringsagenda voor de implementatie van het Verdrag van Faro. De agenda vormt de samen­vatting van een drie jaar durende verkennings­reis met onder andere (online) gesprekken, onder­zoeken, labs, gesubsidieerde en andere projecten, project­analyses, essays en blogs. Deel I bestaat uit een missie en een visie op de betekenis van het Faro-gedachtegoed voor het Nederlandse erfgoed­veld. De missie en visie zijn uitgewerkt in 5 basis­regels, 16 strategische thema’s en beleids­kansen die tijdens de reis zijn aangedragen door het erfgoedveld.

Download hier de uitvoeringsagenda