Groen erfgoed in de Omgevingswet. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten

Steunpunt monumenten & archeologie Noord-Holland

Groen erfgoed (zoals historische tuinen en parken, maar nog veel meer),  is niet alleen maar mooi. Wist je dat groen erfgoed onmisbaar is in de besluitvorming rond ruimtelijke plannen? Bovendien biedt het aanknopingspunten voor oplossingen voor actuele vraagstukken, zoals de achteruitgang van de biodiversiteit en klimaatverandering. Wij schreven een handreiking over de kansen met groen erfgoed:

✅Waarderingscriteria voor groen erfgoed

✅Praktische voorbeelden: groen erfgoed beschermd in gemeentelijk beleid

✅Concrete instrumenten voor erfgoed in de Omgevingswet

Het doel van deze handreiking is om gemeenten praktisch inzicht te geven in de mogelijkheden om de ruimtelijke en fysieke kwaliteiten van het groene erfgoed te borgen met de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet. Met deze instrumenten geven gemeenten onder meer aan met welke cultuurhistorische waarden rekening moet worden gehouden bij opgaven en activiteiten in de fysieke leefomgeving. Dit gaat niet alleen over de gebouwde monumenten en beschermde gezichten, maar ook over waardevolle landschappen, historische parken en tuinen en ander groen erfgoed.

Downloads

Via onderstaande knoppen kun je de handreiking downloaden. Er zijn twee versies: losse bladzijden en in boekvorm.