Trouwe bondgenoot met Hollanditis. Sporen van de militaire en civiele verdediging tijdens de Koude Oorlog

Op 24 februari is het eerste exemplaar van het rapport ‘Trouwe bondgenoot met Hollanditis, Erfgoed van de Koude Oorlog’ uitgereikt aan de laatste dienstplichtige militair van Nederland Peter Hendriks. Het rapport is een antwoord op de opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om het erfgoed van de Koude Oorlog in Nederland goed in kaart te brengen. Via zes verhaallijnen wordt een beeld geschetst wat de Koude Oorlog voor Nederland heeft betekend. 1: Ontwikkeling en escalatiemomenten van de Koude Oorlog; 2: Wapenwedloop; 3: Nederland als trouwe bondgenoot; 4: Militaire dienstplicht; 5: Bescherming van de bevolking onder de civiele verdediging; 6: Leven tijdens de Koude Oorlog. Wat voor een civiele en militaire organisaties werden er opgetuigd en wat voor een objecten werden er gebouwd om een aanval van het Warschaupact af te slaan en te schuilen in geval van nood. Ook een oorlog die niet heeft plaats gevonden verdient het om herinnerd te worden.

De publicatie is ook meteen een opmaat naar een shortlist Koude Oorlog erfgoed die in 2023 aangeboden zal worden aan de huidige staatssecretaris van OCW Gunay Uslu . Met de zes verhaallijnen ‘in de hand’ werkt de RCE in samenwerking met externe adviseurs aan een shortlist voor erfgoed van de Koude Oorlog. Te denken valt aan luisterposten, noodzetels, schuilkelders en mudpalen.

Dit voorjaar start een grote publiekscampagne waarbij Nederlanders gevraagd wordt om hun verhalen over de koude oorlog, geïnspireerd door het Koude Oorlog erfgoed, te delen op koudeoorlog.nl. Deze verhalen worden vervolgens toegevoegd aan de objecten, om hun betekenis voor de samenleving nog beter te duiden.

ℹ️ Download ‘Trouwe bondgenoot met Hollanditis’ via:
https://lnkd.in/ek_rjXDx