Handreiking Borging van Post 65 erfgoed

Deze handreiking geeft een methodiek en aanbevelingen voor het borgen van het erfgoed uit de periode 1965 – 1990. Landschappen, steden, wijken, complexen en objecten uit deze periode krijgen vaak nog weinig juridische bescherming tegen sloop of aantasting.

Lees meer…