Archives for oktober 2014

Vergunningvrij > vogelvrij erfgoed?

Vanaf 1 november a.s. wijzigt de Wabo, art 2  o.a. rondom vergunningvrij bouwen. Wat betekent dit voor monumenten en voor bouwen binnen beschermde gezichten en hoe verhoudt zich dit met het … [Read more...]