Vergunningvrij > vogelvrij erfgoed?

Vanaf 1 november a.s. wijzigt de Wabo, art 2  o.a. rondom vergunningvrij bouwen. Wat betekent dit voor monumenten en voor bouwen binnen beschermde gezichten en hoe verhoudt zich dit met het beschermingsartikel uit de Monumentenwet. Betekent vergunningvrij dat alles mag? Of wordt de toezichthouder nu rechter op de bouwplaats? Meld je aan voor 4 november voor het Platform Monumententoezicht via deze link