Archives for oktober 2022

Vernieuwde website Toekomst Religieus Erfgoed

De vernieuwde website van Toekomst Religieus Erfgoed gelanceerd. Deze website heeft als doel een informatiebron te worden voor kerkorganisaties … [Read more...]

Invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom opteren minister De Jonge … [Read more...]