ErfgoedAcademie: Groen erfgoed, een kennismaking

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 17/05/2022 - 03/06/2022
00:00

Categorieën Geen Categorieën


Deze cursus bestaat uit 1 bijeenkomst  op locatie op 17 mei en 2 online sessies op 3 juni.


De waardering voor de door mensenhanden aangelegde groene buitenruimte neemt toe. Het groene erfgoed neemt in de Omgevingswet  een niet te verwaarlozen plek in. Het levert een wezenlijke bijdrage aan een goede en gezonde omgevingskwaliteit. Dit ‘levende’ erfgoed, denk daarbij aan parken (openbaar en particulier), tuinen, plantsoen, begraafplaatsen en cultuurlandschap is continue in ontwikkeling en vraagt om een eigen aanpak en benadering.

In deze cursus leert u welke kennis en vaardigheden nodig zijn om met respect de groene erfgoedwaarden in stand te kunnen houden. U leert waar u die kennis kunt halen en hoe het proces van beheer en ontwikkeling van groen erfgoed te begeleiden. De samenwerking met partijen en het leggen van verbindingen tussen mensen  die zich bezig houden groen erfgoed is een succesfactor. Die mensen vindt u binnen de eigen organisatie zoals stedenbouwkundigen, groenbeheerders collega’s uit het sociaal domein, vergunningverleners of toezichthouders. Maar ook daar buiten, zoals eigenaren, onderzoekers, ontwikkelaars, ontwerpers, vrijwilligers en gebruikers.

Deze cursus verkent het speelveld en biedt inzicht op het gebied van proces en  inhoud. Via actuele voorbeelden met praktische tips kunt u zelf aan de slag om de positie van groen erfgoed in uw gemeente of regio te versterken.

Welke onderwerpen komen er aan bod?

 • Wat is groen erfgoed: u kent de kaders van groen erfgoed;
 • Wat zijn de kansen en mogelijkheden om groen erfgoed een rol van betekenis te laten spelen binnen uw gemeente? u herkent het belang van groen erfgoed, ziet in welke kansen er liggen om het een rol van betekenis te laten spelen en u heeft geoefend om dit toe te passen in uw gemeente;
 • Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek en het proces vergunning, toezicht en handhaving: u kent de richtlijnen en de cyclus van vergunningverlening, toezicht en handhaving en u heeft geoefend met deze kennis in praktijk te brengen;
 • Onderhoud volgens de Uitvoeringsrichtlijn voor hovenierswerk en de rol van het beheerplan: u kent de principes op grond waarvan de richtlijn is opgesteld, u weet uit welke onderdelen een goed beheerplan bestaat;
 • Financiële mogelijkheden voor groene monumenten: u kent mogelijkheden en u kunt hierover advies geven;
 • Belangrijke ‘spelers’ in dit veld: u kent de organisaties en partijen die u kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van de wettelijke taken;
 • Aan de hand van een door u ingebrachte casus past u de opgedane kennis toe. 

Wat bereikt u met deze cursus?

Na het volgen van de cursus bent u nog beter in staat om de waarde van groen erfgoed te herkennen en een actieve bijdrage te leveren aan het instandhouden van dit erfgoed. 

Voor wie?

Deze cursus is speciaal voor:

 • (startende) ambtenaar (gebouwd) erfgoed, die meer kennis wil van groen erfgoed;
 • vakspecialisten groen erfgoed bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en waterschappen;
 • projectleiders Omgevingsvisies, RES, Klimaatadaptatie;
 • beheerders groen, openbare ruimte
 • medewerkers van terreinbeherende organisaties. 

Wanneer?

Dinsdag 17 mei –  praktijkbijeenkomst op landgoed Zuylestein te Leersum
Vrijdag 3 juni – 1 online bijeenkomst, 10.00 – 15.00 uur

Naast de cursusbijeenkomsten vraagt deze cursus ook een tijdsinvestering buiten de bijeenkomsten. Houdt rekening met een tijdsbeslag van 8-10 uur voor het bestuderen van relevante achtergrondinformatie, het uitvoeren van een voorbereidende opdracht en met name voor het werken aan uw ‘eigen’ casus.

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 425,00. Dit is incl. koffie/thee en lunch op locatie (17 mei)

Praktisch

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Tot slot!

In de cursussen van de ErfgoedAcademie zet je theorie om naar de praktijk. Je krijgt concrete tips en informatie waar je meteen mee aan de slag kunt. En je leert hoe je deze kennis in je eigen werkpraktijk toe kunt passen. Dit kost tijd, maar we weten dat je met onze cursussen in je werk ook echt vooruit komt.

Je werkt samen met mensen uit andere organisaties. Zij en je docent vormen een waardevol netwerk, waar je ook na je cursus op terug kunt vallen, wanneer je ergens tegenaan loopt. Of met wie je een inspirerend voorbeeld wilt delen.