Inzicht in gebouwd erfgoed

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 04/02/2020
Hele dag

Locatie
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Categorieën Geen Categorieën


U bent uitgenodigd voor de bijeenkomst Inzicht in gebouwd erfgoed, op dinsdagmiddag 4 februari 2020 in Amersfoort. U ontvangt deze uitnodiging omdat u eerder bij een bijeenkomst rondom gebouwd erfgoed bent geweest of interesse hebt getoond.

Inzicht in de staat van ons gebouwde erfgoed is essentieel voor de instandhouding ervan. Dat geldt zowel voor de eigenaar die de juiste onderhouds- en restauratiewerkzaamheden wil (laten) uitvoeren, als voor de restauratiearchitect en -aannemer. Maar natuurlijk is deze informatie ook van belang voor overheden die verantwoordelijk zijn voor de instandhoudingsregelingen.

Op objectniveau kennen we de fysieke bouwtechnische inspectie om de toestand van een pand in beeld te brengen. Nieuwe (vaak digitale) technieken en instrumenten maken andere manieren van schouwen mogelijk. Zo kunnen we nu sneller grote aantallen monumenten schouwen, maar ook bijvoorbeeld gebouwdelen nauwkeurig bekijken die eerder slecht bereikbaar waren.

Over deze verschillende methodes gaat de bijeenkomst Inzicht in gebouwd erfgoed. Samen gaan we in gesprek over welke werkwijzen, instrumenten en technieken er beschikbaar zijn en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Wat kunnen ze leveren en waarvoor kunnen ze dienen? Welke mogelijkheden zijn er om gegevens over monumenten te koppelen en bijvoorbeeld in te zetten voor verduurzaming?

Aanleiding voor de bijeenkomst is de Monumentenmonitor die de gezamenlijke provincies door Fenicks BV hebben laten ontwikkelen en waarin ook de provinciale monumentenwachten participeren.

De middag is bedoeld voor iedereen die belang heeft bij inzicht in de bouwkundige staat van erfgoed: eigenaren, monumentenwachten, adviesbureaus, overheden, restauratiebedrijven, bouwkundigen, geïnteresseerde erfgoedpartijen, et cetera.