Netwerkbijeenkomst Faro: Van verdrag naar praktijk

Wanneer

08/12/2021    
14:00 - 16:00

Ieder mens heeft recht op cultureel erfgoed. Dat is het uitgangspunt van het Verdrag van Faro. Maar hoe brengen we dit in de praktijk en hoe zorgen we ervoor dat iedereen dat recht ook kan uitoefenen en kan meedelen in de waarde van erfgoed? Om daar antwoord op te krijgen gaan erfgoedprofessionals, beleidsmakers en burgerinititiatieven in gesprek en schuiven aan bij gespreksleider Mirjam Blott, ditmaal over faro en de leefomgeving en ondersteuning van erfgoedparticipatie. 

Faro en de leefomgeving en ondersteuning van erfgoedparticipatie

We staan aan de vooravond van een reeks transities, in de leefomgeving, maar hopelijk ook in de wijze waarop wij omgaan met initiatieven in de leefomgeving. Er zit veel kracht en positiviteit in de burgerinitiatieven bij erfgoed. Maar hoe geef je deze een goede plek in het complexe ruimtelijke speelveld? En hoe ga je om met zeggenschap van burgers en de voortgaande vermaatschappelijking van de erfgoedpraktijk?

Woensdag 8 december praten we door over initiatieven om erfgoedparticipatie stevig te ondersteunen. Waar kunnen burgerinitiatieven of vrijwilligers terecht voor hun zo gewenste opbouw en uitwisseling van kennis en vaardigheden? En hoe kan ook de ambtenaar die meer wil leren over erfgoedparticipatie beter ondersteund worden? Allemaal vragen die deze middag de revue passeren.

Kunt u 8 december niet, dan is de bijeenkomst op 24 november wellicht iets voor u. Dan ligt het accent op erfgoed en democratische vernieuwing.

Aanmelden

Deze online bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is wel nodig. U ontvangt ongeveer twee weken van te voren de link waarmee u kunt deelnemen aan de bijeenkomst.