Studiedag Bouwhistorie kelders

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 13/12/2019
09:30 - 17:00

Locatie
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Categorieën Geen Categorieën


Kelders is dit jaar het verbindende thema van de jaarlijkse studiedag Bouwhistorie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze vindt plaats op vrijdag 13 december in Amersfoort. De Stichting Bouwhistorie Nederland en de RCE nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Kelders en funderingen vormen de basis van veel monumenten maar zijn niet altijd en overal direct waarneembaar. Hoe verhoudt een kelder zich tot de rooilijnen en de erfgrenzen; hoe werd een gebouw uitgezet en gefundeerd? De bodemgesteldheid zal een rol hebben gespeeld maar ook de functie en toegankelijkheid, de lichtvoorziening, het materiaalgebruik, de aard van de vloer en het plafond.

Er zijn presentaties uit verschillende delen van Nederland en over diverse gebouwtypen. Er is zowel ruimte voor behandeling van interessante individuele gevallen als ook voor onderzoek van grotere aantallen. En omdat kelders zich geheel of gedeeltelijk onder het maaiveld bevinden, zijn ook de uitkomsten van archeologisch onderzoek in het programma opgenomen.

We spreken u graag op 13 december!

Aanmelden
Meld u zich voor deze dag aan met bijgaand aanmeldformulier.

Het bijwonen van de bijeenkomst kost € 25,-. Dit is inclusief lunch en borrel. We ontvangen dit bedrag graag voor 10 december op bankrekening NL12INGB0000273441 van de Stichting Bouwhistorie Nederland. Vermeld ‘Studiedag 2019’. Uw aanmelding is na ontvangst definitief.

U kunt deze uitnodiging ook doorsturen naar een relatie: gebruikt u daarvoor de link onderaan deze mailing.

Programma
Tijd
09.30 Inloop met koffie en thee
10.00 Welkom door dagvoorzitter Dirk de Vries, RCE
10.00 Hoe ging men bij het uitzetten gebouwen te werk?
Dik Berends, vm. hoofd van de afdeling BHO RCE
10.30 Middeleeuwse funderingen in Kampen en Zwolle
Willem Cremers, archeoloog RAAP
11.00 PAUZE
11.30 13de-eeuwse kelders in Limburg
Birgit Dukers, bouwhistoricus Buro4 Roermond
12.00 Wat vertellen kelders over de middeleeuwse stad Arnhem?
Frank Haans, bouwhistoricus MAB Nijmegen
12.30 Keldertypologie en twee verrassende recente vondsten in Den Bosch
Ronald Glaudemans, bouwhistoricus gemeente ’s-Hertogenbosch
13.00 LUNCH
14.00 Kelders in de IJsselstreek, variaties in opzet
Matthijs Hattinga Verschure, afgestudeerd archeoloog Universiteit Leiden
14.30 Een kloosterkelder met waterloop in Amersfoort: ’t Zand 39
Saskia van Ginkel en/of Ben Olde Meierink, bouw- en architectuurhistorici BBA Utrecht
15.00 Dieper graven in de oudste kelder van Leiden: Breestraat 113
Edwin Orsel, bouwhistoricus Erfgoed Leiden en Omstreken
15.20 PAUZE
15.50 Waterkelders in Leiden en elders
Pieter-Jan De Vos, bouwhistoricus Erfgoed Leiden en Omstreken
16.10 Een boerderijkelder met vloerkoeling in Maassluis
Michel van Dam, bouwhistoricus IDDS, Archeologie en Bouwhistorie Noordwijk
16.30 Vondstmeldingen, mededelingen en discussie
17.00 Afsluiting en netwerkborrel