Erfgoed in goede handen?

De Erfgoedinspectie presenteerde op 7 maart 2013 in Amsterdam het rapport Erfgoed in goede handen? Het rapport dient als nulmeting voor provincies, die vanaf 1 oktober 2012 toezicht houden op de gemeentelijke monumentenzorg. Op die datum is de Wet revitalisering generiek toezicht van kracht geworden.

Portefeuillehouder Cultuur in het IPO-bestuur mevr. E. Sweet zei bij de overhandiging van het rapport dat de provincies gaan investeren in kennis en inzicht voor deze nieuwe taak.

Het rapport is ook overhandigd aan mevr. K. Westerink, voorzitter van de Federatie Grote Monumentengemeenten. Op deze bijeenkomst zijn de conclusies van het rapport besproken met afvaardigingen vanuit het Rijk, de provincies, de gemeenten en andere verantwoordelijke partijen.

Download hier het rapport Erfgoed in goede handen? 

About Maaike

Speak Your Mind

*