FGM en ERM ontwikkelen kennisbank bouwkunde voor toezichthouders

Toezicht en handhaving zijn belangrijke instrumenten om de kwaliteit van werkzaamheden aan monumenten te bewaken, zeker nu het begrip ‘vergunningvrij’ bij monumentenzorg zijn intrede heeft gedaan. Hoe te handelen bij bijvoorbeeld het verwijderen van graffiti of het partieel voegen van een gevel? In nauwe samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten komt de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) met een website die gemeentelijke toezichthouders en handhavers in hun werk kan ondersteunen. De website Monumententoezicht.nl gaat hen ondersteunen met handreikingen waar op te letten, afkeurcriteria en wat te doen als werkzaamheden tijdens het onderhoud en restauraties van monumenten verkeerd uitgevoerd worden.

Monumententoezicht

About Maaike

Speak Your Mind

*