Federatie Grote Monumentengemeenten presenteert website

Tijdens de federatiedag in Hoorn is de website gelanceerd.

Tijdens de federatiedag in Hoorn is de website gelanceerd.

Op 27 september heeft de Federatie Grote Monumentengemeenten haar website www.monumentengemeenten.nl gelanceerd. Met de website is De Federatie Grote Monumentengemeenten beter zichtbaar in het erfgoedveld, en kan zo haar missie “samen met anderen actief werken aan een professionele en eigentijdse instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed, vanuit de dagelijkse praktijk van de gemeentelijke overheid” optimaal tot uitvoering te brengen.

Netwerk van gemeentelijke monumentenzorgers
De Federatie Grote Monumentengemeenten is een netwerkorganisatie van gemeentelijke monumentenzorgers die met anderen actief wil werken aan een professionele en eigentijdse instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed, vanuit de dagelijkse praktijk van de gemeentelijke overheid. De Federatie bestaat sinds 2002 en komt voort uit een informeel netwerk van gemeentelijke monumentenzorgers, dat zich vanaf 1989 heeft gevormd. Op dit moment zijn er 56 gemeenten bij de Federatie aangesloten, die gezamenlijk ruim 32.000 rijksmonumenten en 20.000 gemeentelijke monumenten beheren.

Wat vindt u op de website?
De website biedt inzicht in het doel, de organisatie en activiteiten van de Federatie. De doelstelling en het reglement zijn online te vinden, evenals informatie over de bestuurssamenstelling, een adressenoverzicht van aangesloten gemeenten en een agenda van ledenbijeenkomsten (Federatiedagen). Onder ‘nieuws’ zal de Federatie de buitenwereld regelmatig op de hoogte brengen van haar activiteiten.

Daarnaast introduceert de FGM met haar website een kennisbank. Met de kennisbank biedt de FGM haar leden én andere belangstellenden een snelle route naar veel gebruikte wetten en regels, kennis, praktijkvoorbeelden en veel geraadpleegde publicaties en organisaties.

 

 

About Maaike