Archives for mei 2014

Duurzaam erfgoed onderdeel van 2020 doelstelling

Op 21 mei 2014 heeft de Raad van de Europese Unie expliciet vastgesteld dat cultureel erfgoed ingezet zou moeten worden voor een toekomstige duurzame ontwikkeling van Europa. Het is voor het eerst dat … [Read more...]

Vergunningvrij bouwen in beschermd stadsgezicht beperkt

Minister Schultz heeft een brief gestuurd aan de Eerste Kamer waarin zij aangeeft hoe de regeling uit het besluit omgevingrecht voor vergunningvrij bouwen in beschermde stads- en … [Read more...]