Duurzaam erfgoed onderdeel van 2020 doelstelling

Op 21 mei 2014 heeft de Raad van de Europese Unie expliciet vastgesteld dat cultureel erfgoed ingezet zou moeten worden voor een toekomstige duurzame ontwikkeling van Europa. Het is voor het eerst dat de Raad dit deze aanbevelingen doet. Onder leiding van het Griekse voorzitterschap is een integrale benadering van cultureel erfgoedbeleid vastgesteld – materieel, immaterieel of digitaal -. Hiermee wordt erfgoed erkend als uniek en onvervangbaar deel van Europa. Bovendien benadrukt de Raad de belangrijke rol van erfgoed voor duurzame groei. Erfgoed speelt daarin een belangrijke rol vanwege de sociale en economische impact en de sleutelrol van erfgoed voor het realiseren van een duurzame leefomgeving. Daarmee draagt het behoud van erfgoed bij aan het realiseren van de 2020 doelstellingen van Europa.

Lees de conclusion cultural heritage

Voor meer informatie: zie nieuwsbericht Europa Nostra.