Archives for juni 2014

Rijk stuurt aan op regionalisering van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Met het wetsvoorstel ‘verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving’ (VTH) krijgen het Rijk en de provincie meer mogelijkheden gemeenten te dwingen deze taken onder te brengen bij een … [Read more...]

Wat is de toekomst van ons religieus erfgoed?

Kerkgebouwen zijn karakteristiek en visueel richtpunt in de woonomgeving. Nu er 2 kerken per week hun geloofsfunctie verliezen, redden we het niet meer met individuele acties voor behoud van de eigen … [Read more...]