De verbindende kracht van Erfgoed, Kunst, Cultuur politiek bekeken

Kunsten ’92 heeft de verkiezingsprogramma’s naast elkaar gezet. Lees [Read more...]

Den Haag stopt met experiment privaat toezicht op de bouw!

Binnenlands Bestuur meldt: Het lukt de private toezichthouders niet garantie te geven dat is voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit. Lees [Read more...]

Betekenis Wet Kwaliteitsborging voor monumenten

Samen met de Federatie Welstand heeft ons bestuur de Tweede Kamer een brief gestuurd over de Wet Kwaliteitsborging in relatie tot het beschermen van monumenten. De beide Federaties pleiten ervoor … [Read more...]

Nieuwsgierig hoe anderen gemeenten omgaan met erfgoed?

Vul dan snel de monitor in van de Erfgoedinspectie. Het kan nog net! https://monumentengemeenten.nl/wp-content/uploads/2015/07/FGM-brief-Erfgoedinspectie-juli-2015.pdf … [Read more...]

Noordwijk monumentengemeente aan zee

De redactie FGM feliciteert de gemeente Noordwijk met het voornemen een [Read more...]

Geïnspireerd geraakt door de Federatiedag Digitale Erfgoedkaart 2.0 ?

Op 10 juni 2016 benadrukt de Erasmusuniversiteit andere facetten van digitalisering van het erfgoedverhaal. Hoe bind je het publiek via erfgoedverhalen aan jouw gemeente of instelling? [Read more...]

Wet Kwaliteitsborging weer wat dichterbij

Minister Blok heeft in zijn gesprekken met partijen enkele aandachtspunten meegekregen bij de verdere uitwerking van de wet. De minister stuurt de wet binnenkort naar de 2e Kamer. [Read more...]

GEEN UITSLUITSEL TOEKOMST WET KWALITEITSBORGING

Minister Blok stuurt het wetsontwerp niet naar de Tweede Kamer, zolang hij er niet uit is met de partijen waarmee hij in gesprek is. Dit bleek tijdens het [Read more...]

15 Maart Middag Planmatig toezicht gemist?

[Read more...]

Bekend met Informatiehuis Cultureel Erfgoed?

Lees hier in kader van de Omgevingswet de Rapportage. … [Read more...]