Betekenis Wet Kwaliteitsborging voor monumenten

Samen met de Federatie Welstand heeft ons bestuur de Tweede Kamer een brief gestuurd over de Wet Kwaliteitsborging in relatie tot het beschermen van monumenten. De beide Federaties pleiten ervoor eerst ervaring op te doen met niet-beschermde bouwwerken in de eerste fase van de uitvoering van de wet. Pas daarna is te bezien hoe de meer risicovolle werken aan monumenten onder het nieuwe wettelijke stelsel te brengen zijn. Lees hier de hele brief van 2 juni 2016