Nieuwe wet- en regelgeving ter inzage

Meerdere Algemene Maatregelen van Bestuur horende bij de Omgevingswet en het besluit Kwaliteitsborging voor het bouwen liggen op dit moment ter inzage. Deze voorstellen zullen grote gevolgen hebben voor de instandhouding van monumenten: de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving. Daarom houdt de federatie de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Komende week zal de werkgroep Omgevingsrecht opnieuw advies uitbrengen over de aangepaste AMvB’s horende bij de Omgevingswet. Wie daar vragen over heeft kan direct contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep Omgevingsrecht, Matthijs Burger van de gemeente Leiden.

Eerder hebben erfgoedwethouders van diverse gemeenten al kritisch gereageerd op de eerste fase van het wetsvoorstel voor Private Kwaliteitsborging. Een overzicht van eerder verstuurde reacties staat bij de netwerkpagina van de federatie.

De nieuw voorstellen voor wet- en regelgeving zijn in te zien op de website van de Rijksoverheid.