Reactie Federatie Grote Monumentengemeenten op internetconsultatie Invoeringswet Omgevingswet

De Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) heeft een reactie gestuurd aan de minister op de concept Invoeringswet Omgevingswet en de wijziging Omgevingswet zoals voorgelegd bij de internetconsultatie van 5 januari 2017.

Lees hier de brief.