2018 Europees Jaar van Cultureel Erfgoed: terug- en vooruitblik

Het kan u niet zijn ontgaan: 2018 was het Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed. Het initiatief hiertoe kwam van de Europese Commissie die veel waarde hecht aan de verbindende betekenis van cultureel erfgoed als onderdeel van de Europese identiteit. Het Europese motto ‘Our heritage: where the past meets the future’ werd in Nederland vertaald naar ‘Erfgoed verbindt, erfgoed inspireert’. In veel Europese en Nederlandse steden werd hieraan aandacht besteed met een grote verscheidenheid aan activiteiten. Het themajaar bood mooie kansen om het veelzijdige erfgoed in de schijnwerpers te plaatsen en de bekendheid ervan te versterken. Het leverde vernieuwende samenwerkingen en projecten op, met onverwachte activiteiten op onverwachte locaties. Hiermee werden nieuwe doelgroepen bereikt en nieuwe netwerken en partnerschappen ontwikkeld. Zo ook bij het  Erfgoedplatform, geleid door Kunsten’92 en Dutch Culture, waar de Federatie regelmatig aan tafel zat. Oude contacten werden geïntensiveerd, nieuwe ontwikkeld. Onze ervaringen en aanbevelingen vonden hun plek in de eindpublicatie.

Foto: Rick Huisinga

Urban Agenda Partnership

We kijken, kortom, terug op een geslaagd themajaar. De deelname van FGM aan de Urban Agenda Partnership Cultural Heritage kan ook worden gezien als een resultaat van dit themajaar en de extra aandacht voor erfgoed. Een van de doelen van dit Europese samenwerkingsverband is ‘better funding’: we gaan onderzoeken hoe we effectief aanspraak kunnen maken op het beschikbare Europese geld. ‘Better knowledge’ is een ander doel: we gaan kennis en ervaringen uitwisselen over thema’s als cultureel erfgoed en toerisme en de rol van erfgoed bij stedelijke ontwikkeling. Begin april is in Brussel werk gemaakt van een agenda- en activiteitenvoorstel; hierover volgt binnenkort meer nieuws.
Dergelijke thema’s en ambities passen ook bij het vervolg dat het ministerie van OCW voor het erfgoedjaar voorstelt. Een kleine, effectieve projectorganisatie geeft in de periode 2019-2021 richting en inhoud aan een ‘Erfgoedplatform Plus’. Daarmee krijgt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 een vervolg waarbij de Federatie ook weer betrokken zal zijn.
Inderdaad – wordt vervolgd!