Nieuw: Online Wegwijzer advies omgevingsvergunning

Wie vraag ik om advies bij een aanvraag omgevingsvergunning voor een gebouwd of groen rijksmonument? Wanneer betrek ik de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij een overleg of vraag ik een preadvies? En is dat eigenlijk verplicht? Op deze vragen vindt u snel een antwoord in de Wegwijzer advies omgevingsvergunning. Een praktisch online hulpmiddel voor onder meer vergunningverleners, toezichthouders en handhavers bij gemeenten en omgevingsdiensten.

In de Wegwijzer vindt u ook het document Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten voor erfgoedmedewerkers en gemeentelijke adviescommissies op het gebied van de monumentenzorg. Hierin leest u hoe de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseert: op basis van inhoudelijke deskundigheid, heldere uitgangspunten en duidelijke overwegingen. Ontdek de Wegwijzer zelf op https://www.cultureelerfgoed.nl/omgevingsvergunning.