Archives for maart 2022

Van kerkenvisie naar omgevingsplan

Veel gemeenten hebben kerkenvisies opgesteld of zijn daar nog mee bezig. De vraag is dan wat nu? De handreiking van het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland biedt een werkwijze voor … [Read more...]

Expositie: Monumenten verduurzamen? Er kan meer dan je denkt

In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Monumenten en Archeologie, gemeente Amsterdam presenteert de Beurs van Berlage een expositie over verduurzaming van monumenten. De … [Read more...]

Kabinet besluit tot nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet 1 januari 2023

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van 1 … [Read more...]