Van kerkenvisie naar omgevingsplan

Veel gemeenten hebben kerkenvisies opgesteld of zijn daar nog mee bezig. De vraag is dan wat nu? De handreiking van het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland biedt een werkwijze voor hoe je kerkenvisie, omgevingsvisie en omgevingsplan aan elkaar kunt koppelen. Actueel in het licht van de Omgevingswet. Dit biedt kansen om de ambities van de kerkenvisies te vertalen naar gemeentelijk beleid. 

Download de handleiding

Bron: Toekomst Religieus Erfgoed