Archives for maart 2023

Omgevingswet en Wkb definitief per 1 januari 2024

Op 14 maart heeft een meerderheid van de Eerste Kamer ingestemd met het Conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet (EK 33118 / 34986, EU). Hiermee is de … [Read more...]

Groen erfgoed in de Omgevingswet. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten

Steunpunt monumenten & archeologie Noord-Holland Groen erfgoed (zoals historische tuinen en parken, maar nog veel meer),  is niet alleen maar mooi. Wist je dat groen erfgoed onmisbaar is in de … [Read more...]

Trouwe bondgenoot met Hollanditis. Sporen van de militaire en civiele verdediging tijdens de Koude Oorlog

Op 24 februari is het eerste exemplaar van het rapport ‘Trouwe bondgenoot met Hollanditis, Erfgoed van de Koude Oorlog’ uitgereikt aan de laatste dienstplichtige militair van Nederland Peter Hendriks. … [Read more...]