Archief voor november 2013

Reactie Federatie op uitwerking Omgevingswet

Eind oktober heeft het ministerie van I en M het concept van het 'sturend kader' voor de uitwerking van de Algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet via de VNG bekend gemaakt. Daarin … [Lees meer...]

48 miljoen euro Brim-subsidiegeld voor 2227 monumenten in 2013

Vijf miljoen is toegekend voor 102 groene monumenten en 42,7 miljoen voor 2125 gebouwde monumenten. Zie de[Lees meer...]

Vergeet u de sluitingsdatum 30 november niet!

Aanvragen voor de [Lees meer...]

Kampen BNG Bank Erfgoedprijs door ‘Kamper Koppen’

De Kamper Koppen, personen die zich inzetten voor erfgoed hebben er mede voor gezorgd dat Kampen een dynamisch erfgoedbeleid kan voeren.De jury was verrast over wat zij in [Lees meer...]

Wat is waardevol? Burgerparticipatie in Nijmegen

De gemeente Nijmegen vraagt haar burgers te melden welk erfgoed behoed moet worden voor sloop. Niet langer bepalen alleen de deskundigen wat waardevol en [Lees meer...]