Vergunningvrij bouwen eenvoudiger?

De federatie is met het ministerie van IenM in gesprek over de regelgeving voor vergunningvrij bouwen. In een brief heeft de minister enkele vereenvoudigen van de regelgeving aangekondigd, vooruitlopend op de Omgevingswet. De minister wil medio 2014 ook de regelgeving voor vergunningvrij bouwen aanpassen. De federatie overlegt nu met het ministerie over de gevolgen van deze aanpassingen voor bouwen in beschermde stadsgezichten. Een van de aanpassingen die de minister ook voorstelt, is het verlenen van ontheffingen van het bestemmingsplan voor tijdelijk gebruik tot 10 in plaats van 5 jaar. Deze laatste regel zouden (tijdelijke) herbestemming eenvoudiger mogelijk moeten maken. Lees de volledige brief: 3 kamerbrief-over-aanpak-van-knelpunten-omgevingsrecht-ten-behoeve-van-d.