De Raad van State geeft advies op wetsvoorstel Omgevingswet

Maandag, 13 januari heeft de Raad van State advies gegeven. Volgens programma-directeur Edward Stigter is het een stevig en omvangrijk advies: “We gaan het advies de komende maanden zorgvuldig analyseren en bespreken. De politieke keuzes die daarbij gemaakt moeten worden leiden tot het zogenoemde nader rapport en tot een gewijzigd wetsvoorstel Omgevingswet. We hopen het gewijzigde wetsvoorstel in juni aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden.”  Op dat moment worden de stukken ook openbaar.