Gemeenten staan er gekleurd op wat betreft (archeologische) monumentenzorg

De monitor van de Erfgoedinspectie laat in één oogopslag zien hoe uw gemeente presteert ten opzichte van de andere gemeenten. Althans,  als u niet vergeten bent de vragenlijst van de Inspectie in te vullen. Voor een zo goed mogelijke en zinvolle vergelijking is het belangrijk dat ook de laatsten gemeenten hun vragenlijst digitaal invullen. Omdat een zo goed mogelijke monitor in het belang is van iedere gemeente heeft de Erfgoedinspectie besloten een paar dagen extra de tijd hiervoor te geven. Bent u contactpersoon, raadpleeg dan nog snel uw mailbox!

Voor deze monitor, die iedere twee jaar plaatsvindt, is deze keer hecht samengewerkt met het bestuur van de Federatie Grote Monumentengemeenten (op verzoek van de VNG) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Bovendien heeft afstemming plaatsgevonden met het Interprovinciaal overleg (IPO) namens alle provincies. Deze samenwerking is met name gezocht nu de Wet Revitalisering Generiek Toezicht sinds 1 oktober 2012 in werking is. Het directe toezicht op gemeenten wat betreft de (archeologische) monumentenzorg is daarmee immers overgegaan naar de provincies.

Gemeenten hechten waarde aan de monitor als instrument voor zelfevaluatie en om zich te kunnen spiegelen aan het landelijke beeld. Dit wordt heel gemakkelijk met de rapportage in kleur. Deze wordt uitgebreid met een benchmark. De prestaties van gemeenten ten opzichte van elkaar worden in één oogopslag zichtbaar.

De uitkomsten van het onderzoek zijn een stimulans om aangepast beleid voort te zetten of kunnen overtuigend werken wanneer aanpassing van het beleid gewenst is.