Netwerk Erfgoed en Ruimte afgesloten met debatmiddag

Zorg voor erfgoed is een uitdagende taak geworden. De laatste jaren is veel ervaring opgedaan hoe cultuurhistorische belangen op te nemen in het proces van ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast geven decentrale overheden meer vrijheid en verantwoordelijkheid aan burgers en bedrijven. Dit alles, tezamen met de effecten van de crisis en de aandacht voor algemene duurzaamheid, vraagt om nieuwe kennis ten behoeve van het gebiedsmanagement.

Op 14 maart kunt u bij de rijksdienst voor het cultureel erfgoed (RCE) deelnemen aan een debatmiddag over dit thema. Lees de uitnodiging.

Het voorlopige programma kunt u hier vinden.